top of page

Základní informace

Výkonnou jednotkou Paktu zaměstnanosti LK je

Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

Koordinátor PZLK: Ing. Jiří Lauerman, tel. +420 731 547 809

Asistentka SPRLK: Martina Košková, tel. +420 776 831 643

E-mail: asistentka@sdruzenilk.cz

Kontaktní formulář

Podařilo se! Zpráva přijata.

LK Logotype PANTONE Red 032 C.jpg

Business Law

Family Law

bottom of page