top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

10.setkání Odborné pracovní skupiny Sociální služby

Dne 20.3.2018 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny. Misto konání: ANNOLK, U Nisy 362/6, 460 01 Liberec, zasedací mistnost 2. patro

Obsah schůzky

1.Příprava rozšířeného jednání pracovní skupiny sociální na téma ,,Sociáilní podnikání v Libereckém kraji".

Východiska setkáni.

2. Stanoveni odborného obsahu rozšířené setkání skupiny.

3. Zajištěni příkladu dobré praxe z jiných krajů a ze zahraničí.

4. Výběr účastníků rozšířeného setkání

5. Zajištění prostor pro přípravné jednání

6. Přípravné setkání se zástupci Libereckého kraje

Průběh jednání:

1.Zástupce (ANNOLK) úvodem setkání představila historii jednání, které v minulých letech proběhla na téma sociálního podnikání s různými aktéry Libereckého kraje (mezi roky 2011 a 2016), shrnula témata, kterým byla jednání věnována a především potřebu posunout komunikaci se zástupci Libereckého kraje směrem k aktuálním tématům této oblasti. Dosavadní postoj Libereckého kraje i města Liberce k sociálnímu podnikání vnímá předsedkyně ANNOLK jako pasivní a i odmítavý. Přínos podpory sociálního podnikání ze strany kraje a měst pak dokládá i na příkladech dobré praxe z jiných krajů ČR a příklady z EU, kde se zúčastnila konference na toto téma. Pracovní skupina se shoduje na postupu obnovit jednání se zástupci Libereckého kraje a dalšími relevantními partnery. Jako vhodnou cestu vidí zrealizovat nejprve pracovní setkání se zástupci Libereckého kraje (duben 2018) a následně v rámci rozšířeného setkáni s dalšími partnery (květen 2018).

2.Pracovní skupina stanovila následující témata pro rozšířené jednání pracovní skupiny

a)Zahájeni kulatého stolu, aktuální informace k tématu sociálního podnikání

b)Sociální ekonomika v ČR a krajské sociální podniky - příklady dobré praxe a možnost

jeiich implementace v Libereckém kraji

c) Sociálně podnikatelská platforma ANNOLK s Platformou NNO aR -možnosti

spolupráce a vzdělávání

d) Filantropická burza v Libereckém kraji-možnosti založení a přínos

e) Cile rozvoje a podpory sociálního podnikání a sociální ekonomiky v Libereckém kraji, ČR a EU pro období 2018-2020

Témata budou do realizace rozšířeného setkání dle potřeby upravena a doplněna.

3. V rámci příkladů dobré praxe přednese na roziiien6m setkáni předsedkyně ANNOLK informace, kte16 ziskala na konferenci o sociálním podnikání v EU. Na rozšířeném setkání budou dle pozvání představitelé z jiných krajů, kde je realizováno nebo připravováno sociální podnikání formou krajských sociálních podniků ke zhodnocení přínosu a negativ fungování krajských sociálních podniků (Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Jihočeský kraj).

4. Jako potencionální účastníci jednání jsou navrženi zástupci Libereckého kraje, města Liberce, komory, Technické regionálni univerzity v Liberci, svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské okresní hospodářské rady aMKOS, Úřadu práce ČR, zástupců sociálních podniků v Libereckém kraji ad.

5. Prostory pro jednání budou zajištěny na Krajském úřadě Libereckého kraje nebo v IQ parku Liberec.

6. Bude dohodnut termín dubnového jednání

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Společné setkání pracovních skupin PZLK

Dne 25.10.2018 se od 9.30 hodin uskuteční v IQ Landii společné setkání pracovních skupin PZLK. Program: 1) 9.30 -  Planetárium - komentované představení. 2) 10:30 - Společné zasedání pracovních skup

11.setkání pracovní skupiny Sociální služby

Dne 18.4.2018 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny, místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje,U Jezu 642/2a, Liberec, zasedaci mistnost 326a Plánovaný obsah schůzky: 1. Zahájeni kulatého stolu,

Comments


bottom of page