top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

21.jednání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje

Aktualizováno: 15. 2. 2019

Dne 16.2. se se v prostorách iQLANDIA SCIENCE CENTER , Liberec, Nitranská uskutečnilo 21. jednání Výkonné rady PZLK

V rámci úvodního bodu byla podána informace o změně v zastoupení TUL ve Výkonné radě. Po oficiálním oznámení nominace ze strany TUL, proběhne řádné jmenování nového člena VR Řídicím výborem PZLK.

Následovala kontrola plnění úkolů z 20. jednání Výkonné rady PZLK

Věnovat více pozornosti osobám se zdravotním postižením a jejich hendikepům, které jim brání ve výkonu povolání. Tato statistika stále není příznivá. Pro OZP má speciální projekty Úřad práce a tato cílová skupina bude zařazena také do připravovaného projektu PZLK v rámci Výzvy č. 84 OPZ. Dále byl splněn úkol uspořádat pracovní seminář OPS Sociální na téma Novela insolvenčního zákona – konal se 23. ledna 2018 a měl velmi pozitivní ohlas. OPS Sociální připraví další postup a toto téma budce zařazeno na program příštího zasedání Výkonné rady PZLK.

Zástupkyně (ÚP) informovala o aktuální měsíční statistice trhu práce v Libereckém kraji včetně porovnání s celorepublikovým průměrem. Aktuální stav nezaměstnanosti je 3,9% což je v porovnání s koncem roku 2017, kde byla nezaměstnanost 3,6% o 0,3% vyšší. V současné době je v LK celkem 8 674 volných pracovních míst a na jedno volné místo připadá 2,6 uchazečů. Dále bylo zjištěno, že v okrese Jablonec je 26% uchazečů v exekuci a v okrese Liberec 23%. Tato čísla jsou velmi alarmující.

Připravována jsou dvě společná jednání Paktů zaměstnanosti.

První pracovní setkání se připravuje na začátek dubna v Královéhradeckém kraji a mělo by se týkat zejména postavení paktů, jejich věcného ukotvení v programech a procesech řízených MPSV a také otázky systémového financování paktů.

Druhé setkání (pracovní a společenské) chystá Plzeňský pakt zaměstnanosti na červen tohoto roku a mělo by se mj. více věnovat konkrétním tématům, které řeší většina paktů v ČR (kariérové poradenství, duální vzdělávání, dluhová problematika, sociální dopady, možnosti regionálního plánování v oblasti zaměstnanosti trhu práce atd.).

Spolupráce se rozvíjí také v návaznosti na společné zapojení paktů v projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“, kromě Moravskoslezského velmi dobře zejména se Zlínským, Plzeňským, Olomouckým nebo Jihočeským paktem.

Na jednání byl představen Projekt „Centra odborného vzdělávání“

Jedná se o velkou a velmi náročnou investiční akci (celková výše nákladů 617 mil. Kč, z toho 572 mil. Kč dotace EU a 45 mil Kč vlastní zdroje LK). Celá investice by měla být realizována v letošním roce. Stavebně jsou akce připraveny (pouze Kamenický Šenov s termínovými problémy). Připravují se výběrová řízení na interiéry, technické a strojní vybavení.

Nově realizovanou aktivitu Libereckého kraje Liberecký podnikatelský inkubátor , který


představil ředitel podnikatelského inkubátoru. Posláním inkubátoru je pomoc budoucím a začínajícím podnikatelům v rozvíjení inovací a dobrých nápadů. Současně se nabízí i poradenství a vzdělávání již zavedeným malým a středně velkým firmám.

Podnikatelský inkubátor je samostatná organizace Agentury regionálního rozvoje se sídlem v Evropském domě na adrese U jezu 525/4 460 01 Liberec, kontakty: emailová adresa info@lipo.ink a telefonní kontakt 488 840 110.

Každý pátek probíhá od 13:00 do 15:00 podnikatelská ambulance, která je bezplatná.

Podnikatelský inkubátor byl založen v listopadu 2017. Proběhla mediální informace, prezentace je na webových stránkách a nyní je potřeba podnikatelský inkubátor propagovat pro širší veřejnost, aby se celá akce podařila.

Byly podány aktuální informace o projektu ,,Predikce trhu práce - KOMPAS“, které budou členům VR zaslány. V dubnu 2018 by měly být prezentovány první dílčí výstupy, například nová verze predikčního modelu, předpokládaný obsah výstupů pro veřejnost (www portál) i veřejnou správu (speciální analýzy) a rovněž první verze Regionálního profilu LK (shrnutí podmínek a faktorů ovlivňujících trh práce v kraji).

Proběhlo projednávání plánu činnosti PZLK na rok 2018, které bylo zaměřeno na přípravu projektu pro Výzvu č.84 OPZ. Materiály pro tento bod jednání byly rozeslány předem (projektový záměr + vyhodnocení realizace projektu „Snadněji do práce s PZLK“ z Výzvy č.55).

Další (22.) jednání Výkonné rady se uskuteční v pátek 20. dubna 2018. Termín dalšího (23.) jednání Výkonné rady byl navržen pátek 22. června 2018.

Nosnými tématy pro další jednání budou Duální vzdělávání (možnosti zavádění jeho prvků v podmínkách LK) a Dluhová problematika.

27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

Σχόλια


bottom of page