top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

5.celostátní setkání Paktů zaměstnanosti

Aktualizováno: 27. 12. 2017

Ve dnech 11. -12. října 2017 se v Ostravě uskutečnilo již 5. celostátní setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ze všech krajů České republiky. Stalo se dalším potvrzením důležité role paktů při řešení problémů regionálních trhů práce a mělo by přispět k lepší vzájemné informovanosti a také k úspěšnějšímu prosazování společných zájmů. Setkání, které navazovalo na květnový workshop pořádaný naším Paktem v Liberci, se jako zástupci PZLK zúčastnili předsedkyně Výkonné rady PZLK K. Sadílková a členové VR J. Makovička a J. Lauerman.

Z významných hostů byli přítomni hejtman Moravskoslezského kraje, primátor města Ostravy, náměstek ministryně práce a sociálních věcí, generální ředitelka ÚP, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a další hosté.

Výběr z projednávaných bodů programu:

  • Nová výzva OPZ č. 84 pro Pakty zaměstnanosti, měla by plynule navazovat na realizaci projektů z výzvy OPZ č. 55. Předpokládaný termín vyhlášení by měl být v lednu 2018, zahájení realizace projektů od 07 / 2018. Změny v nastavení cílových skupin.

  • Akční plán Práce 4.0 a role Paktů (J. Vaňásek, náměstek MPSV) – aktuální informace, nutné změny v Zákoníku práce, projekty KVASAR, KOMPETENCE, změny v APZ (např. podpora dalšího vzdělávání).

  • Informace z MŠMT (ředitel odboru P. Bannert) – změny financování a jeho dopady, projekt Modernizace odborného vzdělávání, šablony pro SŠ a VOŠ (měly by pokračovat další 2 roky), duální vzdělávání – pilotní projekt v MSK, možnost daňových úlev pro zaměstnavatele.

  • Volba zástupců Paktů do Výboru pro společenské dopady Průmyslu 4.0 – jako zástupce zvolen M. Navrátil (MS Pakt), jako jeho náhradník J. Lauerman (PZLK).

  • Další spolupráce Paktů v ČR, učící se síť, výměna zkušeností, sdílení informací. Příští setkání cca za půl roku v Plzni.

  • Koordinace postupu krajských platforem v rámci projektu Predikce trhu práce – KOMPAS.  

Více informací ze setkání lze nalézt na www stránkách Moravskoslezského paktu zaměstnanosti:

http://www.mspakt.cz/aktuality/setkani-zastupcu-teritorialnich-paktu-zamestnanosti-cr-v-ostrave/


·        

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page