• Asistentka

9.setkání Odborné skupiny sociální služby

Dne 9.1.2018 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny.

Místokonání: Dluhová poradna, Studničná 224/15, Liberec

Obsah schůzky:

1. Rozšíření odborného obsahu setkání 23. 1. 2018 o informace k plánované novele insolvenčního zákona.

2. Plán aktivit a stanovení předběžných termínů pracovní skupiny na rok 2018.

3. Informace o výzvě 84.

Průběh jednání:

1. Rozšíření odborného obsahu setkání 23. 1. 2018 o informace k plánované novele insolvenčního zákona.

Potvrzený termín rozšířeného jednání je stanoven na 23. 1. 2018, prostory iQparku.

Předpokládaný počet účastníků – 20 osob.

Zajištěna účast a úvodní slovo náměstka hejtmana pro resort sociálních věcí Libereckého kraje.

Obsah setkání bude rozšířen o informace k plánované změně insolvenčního zákona, která je plánovaná na konec roku 2018.

2. Plán aktivit a stanovení předběžných termínů pracovní skupiny na rok 2018.

Nově stanovené termíny pro setkávání pracovní skupiny v roce 2018 jsou nyní naplánovány na termíny 23. 1. 2018, 26. 3. 2018, 23. 4. 2018. Další budou stanoveny na konci 1. čtvrtletí 2018.

3. Informace o výzvě 84.

Účastníci jednání byli seznámeni s obsahem, parametry a zacílením výzvy 84.

2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše