top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

Pozvánka na 25. jednání Výkonné rady PZLK


V pátek 19. října 2018 se od 10°° hodin uskuteční 25. jednání výkonné rady PZLK.

Místem konání je zasedací místnost v 8. podlaží Technické univerzity v Liberci, budovy IC - Rektorát.


NÁVRH PROGRAMU

1. Úvod, schválení programu jednání

2. Plnění úkolů z 24. jednání Výkonné rady PZLK

3. Aktuální informace o situaci na trhu práce v LK a ČR

4. Informace o zisku ocenění v soutěži „Národní cena kariérového poradenství 2018“

5. Informace o ukončení projektů „Snadněji do práce s PZLK“ a „Zavedení systémové koordinace

partnerů v rámci PZLK“

6. Projekt „Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ pro Výzvu č. 84 OP

Zaměstnanost (aktuální informace a realizaci projektu)

7. Informace z Technické univerzity v Liberci (akreditace nových oborů, uplatnění absolventů

TUL, zájem studentů z LK a ostatních krajů, spolupráce se SŠ atd.)

8. Téma: Možnosti změn na trhu práce v Libereckém kraji a využití nových aktivit – návrhy

Krajské hospodářské komory

9. Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“ (aktuální informace)

10. Příprava Plánu činnosti PZLK na rok 2019

11. Harmonogram a témata dalších jednání VR

12. Různé, diskuse

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

Commenti


bottom of page