top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

Pozvánka na 26. jednání Výkonné rady PZLK


V pátek 30. listopadu se od 11°° hodin uskuteční 26. jednání výkonné rady PZLK.

Místem konání je zasedací místnost č. 111 v sídle Libereckého kraje.


NÁVRH PROGRAMU

1. Úvod, schválení programu jednání

2. Shrnutí činnosti PZLK v roce 2018, plnění úkolů z 25. jednání Výkonné rady PZLK

3. Aktuální informace o situaci na trhu práce v LK a ČR

4. Výstupy a podněty ze spolupráce s ostatními teritoriálními pakty zaměstnanosti v ČR

5. Zpráva o činnosti Odborných pracovních skupin PZLK

6. Projekty realizované SPRLK jako nositelem Paktu zaměstnanosti LK

7. „Kariérové poradenství v Libereckém kraji“ – informace o realizaci opatření přijatých na 23. zasedání VR

8. Příprava KAP II (informace o přípravě - Liberecký kraj)

9. Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“ (informace o realizaci projektu)

10. Plán činnosti PZLK na rok 2019

11. Projekt Drivers – Digitalizace (informace KHK)

12. Různé, diskuse, harmonogram dalších jednání VR

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pozvánka na 32. zasedání Výkonné rady PZLK

V pořadí 32. Výkonná rada PZLK se bude konat v pátek 16. října 2020 od 10°° hodin, místo konání bude upřesněno. Případné dotazy směřujte prosím na email:asistentka@sdruzenilk.cz. Děkujeme.

Comments


bottom of page