top of page

 

Název programu:                 Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy:                           03_23_052

 

Název projektu:                   Adaptabilita s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/23_052/0002638

Termín realizace projektu: 1. října 2023 až 30. září 2025

Rozpočet projektu:              13 924 525,86 Kč

Příjemce:                              Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

 

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší globální problém se zaměstnaností a sociálním začleňováním ukrajinských uprchlíků na území Libereckého kraje a regionální problém s dlouhodobě obtížněji umístitelnou skupinou osob pečujících o malé děti na trh práce, a to formou vhodně zvolených aktivit aktivní politiky zaměstnanosti. Do projektu vstoupí min. 400 osob, přičemž min. 280 osob splní bagatelní podporu, min. 120 osob získá potvrzení o rekvalifikaci a min. 50 účastníků projektu najde zaměstnání.

 

Klíčové aktivity projektu:

  1. Zajištění provozu kontaktních center projektu, terénní, komunitní a asistenční práce

  2. Výběr účastníků do projektu

  3. Skupinové poradenství

  4. Pracovní diagnostika

  5. Individuální poradenství

  6. Rekvalifikace

  7. Zprostředkování zaměstnání, aktivity se zaměstnavateli

EU-FINANCOVÁNO Barevné.png
bottom of page