top of page
Logo_OPZ_barevné.jpg

Na základě dohody signatářů a rozhodnutí Výkonné rady PZLK je realizován projekt

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: ,,Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje".

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005659

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti osob bez práce a na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob ve věku nad 50 let, ze zdravotním postižením a na mladé ve věku 15 - 24 let s primárním zaměřením na osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém. 

Nositel projektu: Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

Partneři projektu:

  1. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace

  2. MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z.s.

  3. Sdružení TULIPAN, z.s.

  4. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

  5. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

  6. Úřad práce České republiky

Délka trvání projektu: 18 měsíců, zahájení 01/2017.

Počet podpořených osob: 400 (podpořená osoba se musí zúčastnit min. 40 hodin aktivit)

Aktuality z projektu

 

Ukončení projektu

Dne 29.6.2018 byla ukončena realizace projektu Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje.Projekt byl realizován od 1. 1. 2017 a regionálně zasáhl celý Liberecký kraj. Byla vytvořena kontaktní místa pro účastníky ve všech čtyřech okresech.

Cílem projektu bylo zaměření na zvýšení zaměstnanosti osob bez práce a na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob ve věku nad 50 let, se zdravotním postižením a na mladé ve věku 15 - 24 let s primárním zaměřením na osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém. Soustředil se na individuální práci s klienty a pomocí Specialisty trhu práce, který jim pomohl s vyhledáváním pracovní míst. Inovativním prvkem projektu byl Speciální poradce pro skupinu 15-24 let, který aktivně pracoval s touto skupinou.

Veškeré projektové aktivity, které byly pro uchazeče o zaměstnání v rámci projektu připraveny, již byly ukončeny. Projekt „Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“ nabídl uchazečům o zaměstnání komplexní program, který zahrnoval nejrůznější skupinové a individuální aktivity, které uchazečům pomohly připravit se na nové zaměstnání.

Program zahrnoval:

·           Motivační tematický blok sebepoznání, který byl sestaven pro každou cílovou skupinu samostatně.

·           Školení finanční gramotnosti a pracovně – právního minima.

·           Pracovní diagnostiku.

·           Individuální poradenství, přednášky a konzultace pro cílovou skupinu 15-24 let.

·           Rekvalifikační kurzy - například kurzy tvorby webových stránek, základy obsluhy osobního počítače, účetnictví a daňová evidence, asistentka, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, pracovník v sociálních službách, obsluha elektrovozíku a motovozíku….

·           Setkání se zaměstnavateli a pomoc při vyhledávání na trhu práce.

 

Za celou dobu realizace prošlo projektem přes 400 uchazečů, rekvalifikačními kurzy úspěšně přes 200 a dalším 10 osobám se nám podařilo najít uplatnění na tzv. Společensky účelných pracovních místech.  Celkově byl projekt účastníky hodnocen jako velmi přínosný a naplnil cíle, které byly definovány.

bottom of page