top of page

Odborné pracovní skupiny

V rámci PAKTU ZAMĚSTNANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE byly zřízeny 3 odborné pracovní skupiny:

 

- Vzdělávání 

- Sociální oblast

- Služby a cestovní ruch

 

Jejich hlavním posláním je zajistit vzájemnou výměnu informací mezi aktéry trhu práce v Libereckém kraji, hledat společná řešení problémů a koordinovat spolupráci všech dotčených v zájmu zlepšení situace na trhu práce.

ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ

Tato pracovní skupina se v rámci své činnosti zaměřuje především na klíčové oblasti, které byly definovány v rámci Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+. V rámci setkávání dochází také k formální i neformální výměně informací v oblasti vzdělávání. Skupinu dnes tvoří více jak dvacet osob, které reprezentují veřejný, soukromý i neziskový sektor Libereckého kraje. 

Kontaktní osoba - Vlastimil Pecka (pecka@educaquality.cz )

Složení Odborné pracovní skupiny Vzdělávání

Aktuality

 

ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA SOCIÁLNÍ OBLAST

Odborná pracovní skupina sdružuje zástupce signatářů „PZLK“ a zástupce odborné veřejnosti (neziskových organizací, příspěvkových organizací Libereckého kraje a soukromého sektoru). Skupina funguje jako názorová platforma předávající zpětnou vazbu samotným signatářům paktu k aktuálně vytvářeným strategiím a systémovým opatřením s přihlédnutím ke konkrétní praxi, kterou při své činnosti v sociální oblasti zažívají. Samotná skupina se aktivně podílí na vytváření nových projektových záměrů v Libereckém kraji.

V roce 2019 došlo ke sloučení OPS pro SOCIÁLNÍ OBLAST a PS při RSK LK, bližší informace naleznete ZDE . Nový název je PRACOVNÍ SKUPINA SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST.

Kontaktní osoba - Alena Kejzarová alena.kejzarova@klarapomaha.cz

Složení Odborné pracovní skupiny Sociální oblast

Aktuality

ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

Odborná pracovní skupina služby a cestovní ruch sdružuje zástupce z podnikatelského, veřejného i neziskového sektoru a řeší zejména problémy trhu práce v této specifické oblasti. Podporuje rozvoj služeb v rámci regionu, vzdělávání pracovníků a spolupráci zaměstnavatelů se školami. Je platformou pro vydiskutování zásadních otázek, výměnu názorů a zkušeností i hledání společných záměrů a projektů. Důležité je předávání informací směrem k ostatním skupinám a samotným signatářům paktu.

Kontaktní osoba - Lidie Vajnerová vajnerova@gmail.com

Složení Odborné pracovní skupiny Služby a cestovní ruch

Aktuality

bottom of page