top of page

ORGÁNY PAKTU

Pakt zaměstnanosti LK má ustaveny řídící a pracovní orgány, v nichž jsou zastoupeni všichni signatáři Paktu a další organizace, působící na trhu práce v Libereckém kraji. Nejvyšším orgánem je Řídicí výbor PZLK, řízením činnosti je pověřena Výkonná rada PZLK. Širokou platformou pro výměnu názorů jsou Odborné pracovní skupiny PZLK. Organizační záležitosti PZLK zajišťuje Sdružení pro rozvoj LK

LK Logotype PANTONE Red 032 C.jpg
bottom of page