top of page
Logo_OPZ_barevné.jpg

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: ,,Predikce trhu práce - KOMPAS"

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Období realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022

Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Regionální partner projektu pro Liberecký kraj:   Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

Regionální expert pro Liberecký kraje: Ing. Jiří Lauerman                                                                        Zaměření projektu: Celostátní projekt MPSV zaměřený na predikci a modelování trhu práce, včetně regionální dimenze. 

 

 

 

Aktuality z projektu

 

Na čem předvídání potřeb trhu práce stojí?

Vytváříme predikční systém, který zahrnuje nejen 1 národní a 14 regionálních modelů (model LEON), ale také řadu dalších kvantitativních i kvalitativních údajů o trhu práce.

 

Výchozím předpokladem je, že na základě údajů z minulosti  odhadujeme, jaký bude vývoj v budoucnosti – tyto údaje jsou následně korigovány dalšími informacemi, které mají vliv na trh práce.  Modely stojí na porovnávání poptávky po práci s nabídkou práce. Na výslednou podobu predikce mají zásadní vliv také informace od partnerů z regionů.

 

Kde je možné vidět předběžné výstupy projektu?

 

Na stránce www.predikcetrhuprace.cz je možné vybrat příslušný kraj, porovnat více krajů navzájem nebo s průměrem ČR. Výstupy jsou členěny podle třech kritérií – podle odvětví, profesí a oborů vzdělání. Základním výstupem je počet zaměstnaných ve vybrané skupině v uplynulých letech a prognóza vývoje v následujících 5 letech.

V případě zájmu poskytne více informací výše uvedený regionální expert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page