top of page

PROJEKTY

Spolupráce signatářů Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje a dalších regionálních partnerů je realizována také prostřednictvím projektů, podpořených z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Realizované projekty :

bottom of page