ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: ,,Predikce trhu práce - KOMPAS"

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Období realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Regionální partner projektu pro Liberecký kraj:   Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

Regionální platforma pro Liberecký kraje: Ing. Jiří Lauerman      - senior expert

                                                                        RNDr. Robert Gamba - senior expert

                                                                        Ing. Jaroslav Pražák  - expert ÚP KP Liberec

                                                                        Martina Davidová       - junior expert

                                                                        Dagmar Podrazilová  - junior expert

Zaměření projektu: Celostátní projekt MPSV zaměřený na predikci a modelování trhu práce, včetně regionální dimenze. 

 

 

 

Aktuality z projektu

Informace o projektu "Predikce trhu práce - KOMPAS" :

k 31.12.2017:

k 1.2.2019: