ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: ,, Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje".

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009710

Období realizace projektu: 1. 8. 2018 - 30. 7. 2020

Místo realizace: Liberecký kraj

Příjemce: Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

IČ: 02091470

Sídlo:  Na Bojišti 759/15, Liberec

 

Projektové aktivity probíhají v učebnách: Voroněžská 144/20, Liberec - Staré Město, jedná se o budovu bývalého PVT.

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti osob bez práce v Libereckém kraji. Aktivizuje ekonomicky neaktivní osoby, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců ve věku nad 55 let a uchazeče nebo zájemce o zaměstnání se zdravotním postižením. Soustředí se na individuální práci s klienty a pomocí Specialisty trhu práce jim pomůže s vyhledáváním práce. Inovativním prvkem je Specialista pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, který bude s touto ohroženou skupinou aktivně pracovat.

Aktuality z projektu

 

V rámci projektu byla založena čtyři kontaktní místa – Liberec, Jablonec n/N, Česká Lípa a Semily, včetně personálního zajištění.

Po počáteční přípravné fázi a představení projektu na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR, proběhly první výběry vhodných účastníků.

Poté, co se díky spolupráci s partnerem projektu  - Úřadem práce ČR -  podařilo úspěšně naplnit kapacitu skupin, jsme zahájili první aktivity projektu, jako jsou motivační, finanční gramotnost, pracovní právo a individuální poradenství. Zároveň jsou již naplánované první rekvalifikační kurzy, které proběhnou ještě do konce roku. Zájem je o počítačové znalosti, ale také o rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, který plánujeme pro účastníky projektu otevřít hned v lednu roku 2019. Následovat budou další rekvalifikace, otevřené dle zájmu účastníků.

Na počátku druhého monitorovacího období je do projektu zapojeno 140 účastníků, z toho rekvalifikačními kurzy prošlo 40 účastníků. Největší zájem je stále o počítačové kurzy, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. V nejbližší době plánujeme otevřít rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku a kurz Chůva pro děti do zahájené povinné školní docházky.

Nejvýznamnější změnou je rozšíření CS o Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, ze segmentu B, v kombinaci s našimi cílovými skupinami (osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55+ a OZP) ze stejného segmentu. Tato skupina nezaměstnaných se nám jevila jako blízká našim cílovým skupinám a zároveň nekoresponduje s cílovými skupinami souběžně realizovaných aktivit ÚP a projekty se vhodně doplňují. 

Další změnou, potřebnou řešit v průběhu prvního monitorovacího období projektu, byla nutnost přesunutí prostor kontaktního místa v Liberci a to k datu 28. 2. 2019, vzhledem k výpovědi z nájmu, ze strany pronajímatele. 

Byla vydána 1. tisková zpráva projektu ZDE.

Byla vydána 2. tisková zpráva projektu ZDE.