top of page
Logo_OPZ_barevné.jpg

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: ,, Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje".

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009710

Období realizace projektu: 1. 8. 2018 - 30. 7. 2020

Místo realizace: Liberecký kraj

Příjemce: Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

IČ: 02091470

Sídlo:  Na Bojišti 759/15, Liberec

 

Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnanosti osob bez práce v Libereckém kraji. Aktivizoval ekonomicky neaktivní osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců ve věku nad 55 let a uchazeče nebo zájemce o zaměstnání se zdravotním postižením. Soustředil se na individuální práci s klienty a pomocí Specialisty trhu práce jim pomohl s vyhledáváním práce. Inovativním prvkem byl Specialista pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, který s touto ohroženou skupinou aktivně pracoval.

bottom of page