• Asistentka

11.setkání pracovní skupiny Sociální služby

Dne 18.4.2018 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny, místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje,U Jezu 642/2a, Liberec, zasedaci mistnost 326a

Plánovaný obsah schůzky:

1. Zahájeni kulatého stolu, aktuální informace k tématu Sociálni ekonomlka (SE) v ČR a krajské sociállní podniky (SP)

2. Příklady dobré praxe a možnosti jejich Sociiilní-podnikatelská implementace v Libereckém kraji

3. Sociálně podnikatelská platforma s ANNOLK a s Platformou NNO Ar, možnosti spolupráce a vzdělávání, podpory a setkávání

4. Filantropická burza - příprava

5. Cile rozvoje a podpory SP a SE vzniku v Libereckém kraji v (ČR a EU)pro 2018-2020

Průběh jednáni:

Jednání bylo ze strany Libereck6ho kraje 2 hodiny před zahájením zrušeno. Jelikož jsou zástupci

Libereckého kraje stěžejním partnerem pro projednávanou problematiku, sešel se tedy základní tým pracovní skupiny, který se domluvil na přípravě nového jednání

5 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše