• Asistentka

9.setkání Odborné pracovní skupiny Vzdělávání

Aktualizace: 16. dub 2018

Dne 23.1.2018 proběhlo setkání skupiny. Téma dne: Kariérové poradenství, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZLK 1.Vedoucí VVV ZLK pan Gamba přivítal přítomné a v krátkosti představil náplň obou skupin. 2. Všichni účastníci byli seznámeni s výstupy z konference Kariérové poradenství v Libereckém kraji. Následně ohledně výstupů proběhla diskuze. 3. Účastníci vzali na vědomí závěry konference a podpořili jejich naplňování.


15 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

POZVÁNKA NA PRACOVNÍ JEDNÁNÍ OPS VZDĚLÁVÁNÍ

Další pracovní jednání skupiny VZDĚLÁVÁNÍ je pořádáno spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR na téma Duální vzdělávání. Datum konání: 27.2.2020, 10:00 Místo: KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, U Jezu 642/