• Asistentka

9.setkání Odborné pracovní skupiny Vzdělávání

Aktualizace: 16. dub 2018

Dne 23.1.2018 proběhlo setkání skupiny. Téma dne: Kariérové poradenství, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZLK 1.Vedoucí VVV ZLK pan Gamba přivítal přítomné a v krátkosti představil náplň obou skupin. 2. Všichni účastníci byli seznámeni s výstupy z konference Kariérové poradenství v Libereckém kraji. Následně ohledně výstupů proběhla diskuze. 3. Účastníci vzali na vědomí závěry konference a podpořili jejich naplňování.


15 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše