• Asistentka

6.setkání Odborné pracovní skupiny Sociální služby

Dne 25.10.2017 se v prostorách dluhové poradny uskutečnilo setkání OPS se zaměřením na dluhovou problematiku. Na jednání byl sestavován program rozšířeného jednání, které se bude konat dne 29.11.2017. Navržen byl koncept akce, který je tvořen jednotlivými bloky:


  • Změny v insolvenčním řízení, dopad na dlužníka, příklady z praxe

  • Zadluženost osob evidovaných na ÚP jako překážka v návratu na trh práce

  • Zadluženost zaměstnanců a její dopady na zaměstnavatele

  • Otázky

  • Diskuze

4 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše