top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

8.setkání Odborné pracovní skupiny Vzdělávání na téma ,,Kariérové poradenství"

Aktualizováno: 16. 1. 2018

Dne 5.12.2017 v 10.00 hod. se v prostorách Technické univerzity uskutečnilo pracovní setkání na téma ,, Kariérové poradenství v Libereckém kraji“

Pořadatel: Sdružení pro rozvoj LK ve spolupráci s Libereckým krajem

Hlavní téma konference:

Systém kariérového poradenství v libereckém kraji-zkušenosti, dobrá praxe, a možnost jeho rozvoje v následujících letech

· Jak se dají využít zkušenosti z již realizovaných pilotních projektů

· Jak dosáhnout lepší propojenosti v celoživotním kariérovém poradenství

· Jak se využívají aktuálně dostupné dotační programy

· Jak je možné zlepšit podmínky pro větší zapojení zaměstnavatelů

Tématické bloky konference prezentovali níže uvedení:

Blok A - Shrnutí současného stavu

Úřad práce- Mgr.Eva Fridrichová-vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství

Liberecký kraj- RnDr.Robert Gamba-předseda výboru ZK pro výchovu vzdělání a zaměstnanost

Přehled realizovaných projektů na území Libereckého kraje- Mgr.Lenka Matuzsná

VÚPSV – Ing.Pavlína Šťastnová

Blok B - Příklady dobré praxe v Libereckém kraji

Projekt Férové školy v Liberci-Mgr.Lenka Matuzsná, Mgr.Lenka Řebíčková

(EDUCA QUALITY z.s. a SML

Šablony na středních školách-Ing.Zdeněk Krabs PhD SŠ a MŠ Liberec

Kariérové poradenství v rámci KAP-Mgr. Jana Antošová

Živá knihovna profesí-Naděžda Vojtíšková- Svaz průmyslu a dopravy

Blok C - Příklady dobré praxe z jiných krajů

Moravskoslezský pakt zaměstnanosTi-Mgr.Martin Navrátil

Kraj Vysočina-PhDr.Vladimír Široký

NÚV-RnDr. Petr Pokorný

Blok D - Možnosti další podpory systémového řešení kariérového poradenství

Liberecký kraj/KÚLK

Závěr, výstupy, doporučení:

Vytvořit shrnutí výsledků dosud realizovaných projektů v LK, zejména přehled použitelných výstupů, včetně způsobu jejich využití, odpovědnosti za šíření informací a dobré praxe. Tuto aktivitu by měla koordinovat v rámci Paktu zaměstnanosti LK jeho OPS Vzdělávání, v úzké spolupráci zejména s LK a nositeli projektů.

Dohodnout v rámci LK (k tomu využít platformy PZLK) principy a postupy při zajišťování potřebné provázanosti dílčích aktivit v rámci kariérového poradenství (ZŠ, SŠ, celoživotní) a to včetně provázanosti aktivit KAP a MAP.

Pokračovat v hledání cesty na zavedení alespoň některých systémových prvků ve spolupráci signatářů a partnerů PZLK, ověřit možnosti využití dotačních titulů pro rozšíření dobré praxe v kariérovém poradenství, včetně využití inspirací a zkušeností z jiných krajů nebo zahraničí.

Ve spolupráci s Pakty zaměstnanosti v ostatních krajích ČR prosazovat myšlenku systémového řešení kariérového poradenství, a to v oblasti legislativní, organizační i ekonomické.
47 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

POZVÁNKA NA PRACOVNÍ JEDNÁNÍ OPS VZDĚLÁVÁNÍ

Další pracovní jednání skupiny VZDĚLÁVÁNÍ je pořádáno spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR na téma Duální vzdělávání. Datum konání: 27.2.2020, 10:00 Místo: KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, U Jezu 642/

Comments


bottom of page