top of page
  • Obrázek autoraAsistentka

Odborný seminář

Aktualizováno: 25. 1. 2018

Dne 23.1.2018 se v prostorách IQPARK-CENTRUM BABYLON uskutečnil odborný seminář na téma: ,,Novela insolvenčního zákona a její dopady na zadluženost obyvatel Libereckého kraje"


TISKOVÁ ZPRÁVA

Novela insolvenčního zákona a její dopady na řešení zadluženosti obyvatel Libereckého kraje

Nad tématem novelizace insolvenčního zákona a jejími dopady na zadluženost obyvatel Libereckého kraje se sešla 23. 1. 2018 v Liberci odborná pracovní skupina pro sociální oblast Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje.

Na setkání, které uvedl Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí, se za účasti zástupců Úřadu práce, Okresní hospodářské komory Jablonec nad Nisou, regionální rady ČMKOS, zástupců obcí a odborníků na dluhovou problematiku projednávaly dlouhodobé trendy i aktuální situace zadluženosti obyvatel Libereckého kraje. Velmi diskutovaná byla jak novela insolvenčního zákona, která proběhla k 1. 7. 2017, tak i změny, které jsou chystány v připravované novelizaci. Na konkrétních údajích a příkladech z praxe, které představili odborníci z dluhové poradny, byly demonstrovány hlavní dopady na proces oddlužení po loňské úpravě a především, jaká úskalí mohou přinést změny chystané.

Účastníci setkání se shodli na potřebě posilování finanční gramotnosti a zodpovědnosti jako nástroje prevence zadlužování. Jako nezbytné se pak jeví vzdělávání pracovníků obcí, poskytovatelů sociálních služeb, personalistů a dalších subjektů, které komunikují s osobami zatíženými dluhy a exekucemi. Toto vzdělávání by mělo směřovat k zvýšení orientace v dluhové problematice a související legislativě.

Z vyjádření odborníků na dluhovou problematiku pak vyplynulo, že mezi zadluženými občany je velmi nízké povědomí o tom, kdo může na oddlužení dosáhnout. Dále pak že změny, které přinesly novelizace insolvenčního zákona v minulosti, se nedostávají efektivně k těm osobám, pro které je insolvence podle upravené legislativy dostupná.

Pracovní skupina se bude v průběhu tohoto roku tímto tématem dále zabývat. Jejím cílem je vydefinovat konkrétní možnosti poradenské podpory se zaměřením na různé cílové skupiny nejvíce ohrožené dluhovou pastí – matky na rodičovské dovolené a matky samoživitelky, nezaměstnané, sociálně vyloučené osoby a dále pak na mladé lidi ve věkové hranici 18–25, u nichž je v posledních letech zaznamenán významný nárůst zadluženosti.
55 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Společné setkání pracovních skupin PZLK

Dne 25.10.2018 se od 9.30 hodin uskuteční v IQ Landii společné setkání pracovních skupin PZLK. Program: 1) 9.30 -  Planetárium - komentované představení. 2) 10:30 - Společné zasedání pracovních skup

11.setkání pracovní skupiny Sociální služby

Dne 18.4.2018 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny, místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje,U Jezu 642/2a, Liberec, zasedaci mistnost 326a Plánovaný obsah schůzky: 1. Zahájeni kulatého stolu,

Comments


bottom of page